Výhody spoření

Historie zlata jako drahého kovu je stejně stará jako historie samotného lidstva. Zlato jako investiční nástroj je aktuální i dnes. Díky stálé hodnotě, odolávání turbulencím světového hospodářského vývoje může být atraktivní i pro drobné střadatele. The Golden Investment a.s. pro Vás připravil jedinečný spořicí program MPM Future. S námi může investovat do zlata opravdu každý.

1) Hlavní výhody spoření do zlata

  • Spoření do zlata je svým pojetím střednědobou investicí s horizontem dospoření 7 let a ideálním horizontem zhodnocení 10let
  • Jako komodita obchodovaná na světových burzách podléhá vlivu spekulativních nákupů velkých investorů
  • Vliv těchto výkyvů je eliminován ve Zlatém komoditním spoření MPM Future, pravidelným ukládáním menších částek
  • Zlato chrání vaše prostředky před inflací a hospodářskou krizí
  • Klient MPM Future získává na konci spoření velký investiční slitek zlata, který nakoupil za střední průměrnou cenu v cca sedmi letech
  • Zhodnocení a převedení zpět na peníze je na rozhodnutí klienta, kdy svůj slitek prodá
  • Zlato je výhodné zejména pro tvorbu finančních rezerv a spoření na penzi

Vývoj na trhu se zlatem ukazuje následující graf vývoje ceny zlata za posledních 10 let, kde je přehledně znázorněno, za jakou cenu klient nakupuje a kdy a s jakým výnosem lze zlato vyměnit zpět na peníze.

Vývoj ceny zlata na světovém trhu

zpět

Výnosy spořících programů

Výnosy ze spořících programů jsou závislé na tržním vývoji ceny zlata na světových trzích. Nicméně, i přes tržní výkyvy cena zlata stále roste. Nevěřte firmám a lidem, kteří vám slibují 30% roční výnosy ve zlatě. Ano, jsou roky, kdy zlato meziročně posílí i o více jak 30%, ale není to každý rok. Za poslední dekádu rostlo zlato v průměru o 14% ročně. V našich odhadech jdeme konzervativní cestou a výnosy počítáme na pouhých 7% průměrného zhodnocení. Následující tabulka ukazuje odhad desetiletého výnosu na spořících programech MPM Future Unce a MPM Future 100g. A to v modelu se stálým růstem 7% p.a. a pak se skutečným vývojem posledních deseti let přepočteným na současné ceny.

Kalkulace spořícího produktu MPM Future 100

Kalkulace spořícího produktu MPM Future UNCE

zpět

3) Zlato a penzijní reforma

Ministerstvo financí České republiky připravilo pro občany naší země pensijní reformu se třemi pilíři.


1. pilíř tzv. státní důchod vyplácený obdobně jako současné důchody z tzv. průběžného systému
2. pilíř – spoření do penzijních fondů, s dobrovolným vstupem, ale bez možnosti budoucího vystoupení ze systému
3. pilíř – penzijní připojištění v nové transformované podobě


Penze je moc vážná věc. Rozhoduje o naší životní úrovni ve stáří, kdy už svůj život můžeme ovlivnit z hlediska úspor jen málo. Zlato je jednou z možností, jak dlouhodobě a efektivně ukládat své úspory do zlata a nepřijít o svou základní svobodu rozhodování. Proto jsme pro vás připravili základní informaci o podmínkách penzijní reformy a její porovnání se Zlatým komoditním spořením MPM Future.

Penzijní reforma Srovnání důchodového spoření a MPM Future

zpět

4) Srovnání s jinými produkty

Nikdy neříkáme klientům, že zlato má být jediným prostředkem k ukládání a zhodnocování jmění. Vždy klientům říkáme, aby své úspory diverzifikovali. Zlaté komoditní spoření MPM Future je zajímavé i v kombinaci s jinými produkty. Například jako zabezpečení na stáří je vhodná kombinace pensijního připojištění a Zlatého komoditního spoření MPM Future. Pro zabezpečení bližší budoucnosti může být zajímavá kombinace podílového fondu a spoření do zlata. Pro porovnání jednotlivých produktů jsme pro vás připravili srovnávací tabulku jednotlivých produktů.

Srovnání s jinými produkty

zpět