Bezpečnost spoření

Zlaté komoditní spoření MPM Future je unikátním a bezpečným produktem. Při přípravě zlatého komoditního spoření MPM Future jsme jistotám klientů a zabezpečení jejich jmění věnovali mimořádnou pozornost. Ač nikdy nelze vyloučit všechna rizika, domníváme se, že náš produkt je bezpečnější než peníze v bankách nebo investičních fondech.

Zlato jako ochrana jmění

Zlato je obzvláště v turbulentních a krizových dobách účinným a bezpečným uchovatelem jmění. Je mnoho příkladů ze současnosti, které podporují oprávněnost tohoto tvrzení. Posledním příkladem bylo v nedávné době Maďarsko, kde došlo k prudkému poklesu kurzu forintu vůči světovým měnám a tím prudkému růstu cen. Kdo měl úspory ve zlatě, neutrpěl žádnou ztrátu, jeho zlatý depozit okamžitě zhodnotil vůči domácí měně až o třetinu.

Hlavní výhody zlata jako ochránce jmění

 • Nezávislost na kurzu domácí měny
 • V krizových dobách cena zlata na světovém trhu roste
 • Nezávislost na domácím státu a vládní reprezentaci
 • Nezávislost na změnách důchodových systémů
 • Zlato si dlouhodobě udržuje stálou hodnotu vůči kupní síle

Zavře-li své pobočky vaše banka, stane-li se pobyt ve státě nesnesitelným – jediné co můžete vzít s sebou je zlato.

Základní parametry bezpečnosti MPM Future

The Golden Investment a.s. věnuje velkou pozornost jasným a neměnným podmínkám pro svůj spořící produkt. Proto jsme udělali maximum, aby se klient se svými úsporami cítil bezpečněji než v bance. Každý klient má svůj individuální materiálový spořicí účet, který je pod neustálou kontrolou auditora.

Zabezpečení spoření:

 • Vklady jsou vždy z 100% kryty zlatem v zlatém depozitu
 • Zlatý depozit je přísně kontrolován pověřeným auditorem
 • Zlato je uloženo v nejbezpečnějším trezoru v ČR, stejném, v jakém ukládají hotovost banky
 • Trezor, kde je uložen zlatý depozit, je pojištěn na 500 mil. GBP u londýnské pojišťovny Lloyds of London
 • Zlatý depozit a účet spoření MPM Future je veden odděleně od hospodaření The Golden Investment a.s.
 • MPM Invest vypořádává nároky klienta z vlastních zdrojů, převod zlata z depozitu MPM Future je možný až na základě vypořádané klientské smlouvy a pod kontrolou auditora
Bezpečnost a jistota zlatého depozitu

Zlatý klientský depozit MPM Future

Vzhledem k povaze produktu MPM Future jsme zjistili, že nejtěžším úkolem bude vybrat správného depozitáře. V souvislosti s tímto úkolem se objevilo velké množství otazníků, které bylo potřeba vyřešit. Naším úkolem je zajistit depozit, který je maximálně bezpečný, v plné míře pojištěný a nezávislý na ekonomickém, politickém a hospodářském vývoji. Zároveň depozitář musí být společností známou, s co největším kapitálem a renomé, aby se klient i společnost MPM Invest mohli cítit v bezpečí.

Výběr depozitáře se tímto zúžil na následující možnosti:

 • Využít služeb jedné z bank
 • Využít trezorů v jedné z partnerských rafinerií
 • Využít služeb z nebankovního sektoru
G4S

Při posuzování rizik spojených s jednotlivými možnostmi, nám vyšla jednoznačná volba. Pro dostatečné zabezpečení klientského depozitu, jeho pojištění a bezpečí proti všem možným vlivům v budoucnu je nutné použít depozitáře z nebankovního sektoru, ne rafinérii nebo banku. V tento okamžik se volba zjednodušila, depozitářem je firma G4S.

Důvody volby G4S:

 1. Jsme si vědomi toho, že klient by jistě preferoval pro volbu depozitáře jednu z velkých bank, do úvahy přicházely ČSOB a.s., KB a.s a Česká spořitelna. Nicméně rizika spojená s touto volbou a zájem všech klientů o co nejvyšší nezávislost na budoucím vývoji v ČR a ve světě, nás přiměla původní preferenci přehodnotit.
 2. Společnost The Golden Investment a.s., jako depozitáře pro svůj obchodní depozit využívá služeb ČSOB a.s., avšak pro produkt typu MPM Future není vhodný. Firma The Golden Investment je povinna zajistit bezpečí, pojištění a dostupnost  depozitu za jakýchkoli okolností, k čemuž je vázána smlouvou s klientem.
 3. Vzhledem k tomu, že všechny české banky jsou vlastněny zahraničním kapitálem, nedokážeme v tomto sektoru získat jistotu, která je pro produkt MPM Future naprosto nezbytná. Dalším důvodem, proč nevolit bankovní sektor je fakt, že banky nejsou pro tento druh depozitu zařízeny a mají s ním minimum zkušeností. Navíc, pokud ekonomická situace, a to jak na domácím nebo světovém trhu, ovlivní hospodaření banky nebo její „zahraniční matky“, mohlo by ovlivnit chování banky jako depozitáře. Jistě všichni pamatujeme dlouhé fronty na chodnících na výběr vlastních prostředků vložených do bank v 90-tých letech. Tato nejistota, i když teoretická, není  pro bezpečnost zlatého komoditního spoření přípustná.

Vzhledem k tomu, že služeb společnosti G4S využívají všechny české banky (obsluha bankomatů, hotovostní služby, depozit bankovek a mincí), jsme přesvědčeni, že G4S je jednou vhodnou volbou i pro depozit zlatého komoditního spoření MPM Future. Zlatý depozit G4S jako depozitáře, je pojištěn u pojišťovací společnosti Lloyds of London na 500 milionů GBP. Větší bezpečí pro váš depozit nelze už zajistit.