FAQ

FAQ zahrnuje frekventované otázky, které jsou důležité pro pojmosloví obchodu se zlatými investičními slitky. Tato databáze otázek a odpovědí je průběžně doplňována tak jak Vy, naši zákazníci, se ptáte nás a našich obchodních zástupců.


 • 1. Co je trojská unce?
  Trojská unce je váhová jednotka, která vznikla ve středověkém centru obchodu se zlatem, francouzském městě Troyes. Trojská unce je označována zkratkou oz a její ekvivalent v metrické soustavě se rovná 1 oz = 31,1035 g.
 • 2. Jak se určuje ryzost zlata?
  Ryzost zlata je určována v karátech. Investiční (čisté) zlato je 24 karátové, jehož ryzost je 999,9 (případně 999,5). Pro výrobu šperků je čisté (ryzí) zlato nevhodné, protože je měkké. Ve šperkařství se užívá různých druhů příměsí a pak se jedná o zlato 14 karátové nebo 18 karátové.
 • 3. Co je to Good delivery?
  Good delivery nebo také London Good delivery je všeobecně platná norma, kterou stanovila v roce 1919 LBMA (London Bullion Market Associations), která určuje kvalitativní parametry investičních zlatých slitků tak, aby byly likvidní na světovém trhu. Všechny rafinerie, které zpracovávají investiční zlato, se musí touto přísnou normou řídit a LBMA dodržování této normy přísně kontroluje. TGI obchoduje výlučně se zlatými slitky dle normy Good delivery.
 • 4. Co je to London Fix?
  Zlato se obchoduje za tzv. realtime spotové ceny nebo za takzvaný budoucí fix, nazývaný též Londýnský fix, který vyhlašuje dvakrát denně Mezinárodní sdružení obchodníků s drahými kovy, tzv. LBMA (London Bullion Market Association) na základě aktuálního vývoje na Londýnské burze. Tato aktuální cena zlata, je pak využívána pro obchodování s investičním zlatem.
 • 5. Co je to premium?
  Premium je cena za zpracování zlatého investičního slitku a marže obchodníka. U větších investičních slitků je cena premia v řádu jednotek procent nad aktuální burzovní cenu. U nejmenších slitků pak cena premia může dosáhnout i desítek procent.
 • 6. Jaké má označení investiční slitek?
  Každý zlatý investiční slitek je označen vlastní přesnou hmotností, výrobcem (příslušnou rafinerií, která je oprávněna zpracovávat zlaté investiční slitky), a svým unikátním ID číslem.
 • 7. Jak se počítá aktuální cena zlatého gramu MPM Future?
  Každý spořicí účet MPM Future je on-line napojený na vlastní IT systém MPM Invest. MPM Invest má datové připojení na denní kurzy České národní banky (ČNB) a Londýnskou komoditní burzu (LBMA). Cena zlatého gramu MPM Future je vždy stanovena na následující den do 14h středoevropského času. Je vypočítána jako součin burzovní ceny London Fix (AM v USD) na 1g * kurz ČNB USD/Kč * Prémium zlatého spoření MPM Future.
 • 8. Nepřijdu o své peníze ve zlatě?
  O své peníze určitě nepřijdete. Vzhledem k tomu, že se státy a státní banky předhánějí v nákupu zlata jako instrumentu k zajištění proti inflaci, evropské a světové hospodářské krizi, případně poklesu měny, je dle našeho názoru vhodná doba pro spoření do zlata. Zlato jako burzou obchodovaná komodita je závislá na burzovních cenách. Z tohoto důvodu není možné zaručit budoucí vývoj a budoucí cenu zlata. Nicméně celková situace ve světě je předpokladem pro další růst ceny zlatého kovu o desítky procent.
 • 9. Je můj depozit v bezpečí?
  Ano, Váš depozit je v naprostém bezpečí. Depozit MPM FUTURE je uložen u nadnárodní bezpečnostní agentury, depozit je pojištěn na 500 000 000 GBP. Náš partner pochází z nebankovního sektoru a působí ve 105 zemích světa. Jejích služeb využívají bez výjimky všechny české banky.
  Vzhledem k tomu, že firma The Golden Investment a.s.. může bez omezení do depozitu vkládat, ale vybírat z něj může pouze na základě písemně potvrzeného vypořádání s klientem a pod dohledem auditora, není možné, aby jednotlivec dokázal zpronevěřit sebemenší část depozitu. Dokonce ani vedení firmy nemá povolení s depozitem samostatně (bez souhlasu auditora) nakládat. Celý tento proces podléhá auditu třetí strany, který se chová jako depozitář.
 • 10. Kolik vydělám?
  Na tuto otázku neumíme odpovědět. Můžeme nabídnout pohled na vývoj ceny v sekci „O zlatě/Trendy a vývoj trhu“, kde naleznete graf vývoje ceny zlata do roku 2001. Do ceny se samozřejmě promítá i kurz české koruny, který oproti dolaru výrazně posíl. Přesto cena se cena zlata přepočítaná na české koruny v posledních deseti letech více než ztrojnásobila. Většina odborníků i historické zkušenosti ukazují, že cena zlata dále výrazně poroste. Vzhledem k tomu, že klient délku spoření svými splátkami určuje sám, je obtížné předpovědět přesné zhodnocení vkladů. Obecně však jistě platí, že čím déle klient zlato podrží, tím více procent zisku bude realizovat.
 • 11. Co je to ochrana a zabezpečení mého jmění?
  Existuje další způsob, jak se na investici do zlata podívat. Jsou další faktory, které ovlivňují hodnotu jmění, které klient vlastní. Například kurz Kč k Euru a dolaru, inflace, spotřebitelské ceny atd. Pojmem ochrana a zabezpečení je myšleno to, že zlato tyto vnější faktory eliminuje a udržuje si stabilní hodnotu vůči spotřebitelskému koši. Státy a banky se přesně z tohoto důvodu "kryjí" investicemi do zlata. Míra výdělku je v tuto chvíli druhořadá, prvotní je ochrana.
 • 12. Jak je určována cena zlata, které je přiřazeno na můj účet?
  Cenu investičního zlata obecně určují tři faktory. Cena zlata (jako komodity) na světových trzích, kurz Kč a výše prémia. Prémium je přirážka nad cenu zlata, ve které je obsažena výrobní cena slitku, náklady na přepravu, pojištění, uskladnění, případnou cenu peněz na financování nákupu a v neposlední řadě marže obchodníka. Prémium se vyjadřuje v procentech a liší se u různě velkých slitků. Pro zlaté komoditní spoření MPM Future se pro přiřazení adekvátního objemu zlata používá tzv. cena zlatého gramu MPM Future. Je to z toho důvodu, že klient má možnost kdykoli od této smlouvy odstoupit a tedy si adekvátní počet gramů vybrat, tedy musí být daný objem materiálu nakoupen. Dalším důvodem je postupné ukládání peněz, tedy kupování menších slitků častěji a po delší časové období. Rozdíl v prémiu u jednotlivých slitků je kompenzován ve formě bonusu, který je popsán výše.
 • 13. Jaká je výše prémia u zlatého komoditního spoření MPM Future?
  Obecně se cena prémia na 1 g investičního zlatého slitku pohybuje s koeficientem 1,6 – 1,8. U zlatého komoditního spoření MPM Future je uplatňován tzv. střední koeficent prémia ve výší 1,4 -1,48 dle druhu spoření. Tento výkyv je způsoben cenou za zpracování v rafineriích a různými cenami od přepravních a bezpečnostních agentur.
 • 14. Mohu tento produkt někomu darovat?
  Ano. Je možné uzavřít smlouvu s klientem, který uvede jako oprávněnou osobu někoho třetího. Tato osoba může být kdykoli v průběhu změněna a poslední slovo má vždy klient. Tímto způsobem můžete odkládat prostředky nejen pro svoji budoucnost, ale také například pro děti nebo vnoučata. Záleží pouze na Vás, jak se svým depozitem naložíte.
 • 15. Pokud bych měl zájem spořit více peněz, jak to mám udělat?
  Jsou dvě možnosti. První možností je čekat na dobrou cenu a jednoduše v daný okamžik zaplatit více. Tím bude připsáno více zlata a dříve dospořena cílová váha. Toto řešení se spíše vztahuje na jednorázový vklad (například ukončení jiného finančního produktu). Druhá varianta je spíše pro klienty, kterým vyhovuje odkládat prostředky pravidelně, ale chtěli by investovat do zlata větší částku. V tom případě bychom doporučili jednoduše uzavřít více smluv. Počet smluv není pro jednoho klienta omezen. Je třeba si však uvědomit, že elektronická obsluha smluv se váže ke každé jednotlivé smlouvě a počítat s případným znásobením s tím spojených úkonů.
 • 16. Co se stane při řádném dodržení smlouvy a jaký má průběh vyzvednutí slitku?
  Při dodržení smlouvy dle jednotlivých produktů je průběh následující. Po dosažení váhy 85% daného investičního slitku je Vám do Vašeho depozitu připsán bonus ve formě 15% váhy daného slitku. Vzhledem k tomu, že máte již zaplacenou zálohu (splatná na začátku vztahu ), je tím smlouva naplněna a slitek (100g, 50g resp. 1 oz) může být uvolněn jedním z následujících způsobů:

  1. Zlatý slitek si můžete vyzvednout a odnést
  2. Zlatý slitek můžete prodat zpět společnosti MPM Invest formou zpětného odkupu
  3. Zlatý slitek můžete ponechat v depozitu MPM Future a nechtat si rozhodnutí na pozdější dobu