Zlatý standard

Zlaté komoditní spoření MPM Future je návratem k tradicím a zlatému standardu.

Ještě před více než 40 lety byly peníze všech států kryté zlatem uschovaným v národních bankách. Bankéři tomu říkali zlatý standard. Dnes už tomu tak není, státy a jejich centrální banky tisknou peníze podle svých potřeb a svého uvážení. Světová ekonomika je tím více ohrožená krizí, nestabilitou a inflací. Proto se stále více mluví o návratu ke zlatému standardu.

Řada našich přátel z řad úspěšných podnikatelů i sportovců, ale i našich neobyčejně „obyčejných“ kamarádů se nás dlouhodobě ptala, jak by mohli oni sami ukládat své peníze do drahých kovů. Vede je k tomu právě nestabilita dnešního světa. Z těchto důvodů jsme pro vás připravili produkt MPM Future, jako alternativní budoucnost pro vás a vaše úspory.

Zlaté komoditní spoření MPM Future je vystavěno na stejných tradičních hodnotách, jaké vyznáváme v našem podnikání v MPM Invest s.r.o. Slušnost, transparentnost, jasná pravidla a bezpečnost. Nejsme bankou, nepoužíváme vaše peníze pro své vlastní obchodování, ale nakupujeme pro vás zlato, které ukládáme pod dohledem auditora do zlatého depozitu MPM Future. Vaše vklady jsou vždy a ze 100% kryty reálným zlatem, tak jako kdysi byly kryté peníze všech států, než byl zrušen tzv. zlatý standard.

My se nyní ke zlatému standardu s MPM Future vracíme.