Profil společnosti MPM Invest a její hodnoty

V dnešní nejisté a turbulentní době, která je poznamenávána problémy světové ekonomiky, je jen málo jistot, které nás obklopují. Nyní je nejvyšší čas vrátit se k tradičním hodnotám, které se osvědčily v průběhu historie lidstva.

MPM Invest s.r.o. je ryze česká rodinná firma obchodující s drahými kovy, zejména se zlatem a stříbrem. Důvěra a fair play jsou od samého počátku našimi základními hodnotami. I v moderní globalizované ekonomice jsou pro nás důležité tradiční hodnoty. Neschováváme se za anonymní akciové společnosti, naší firmu nevlastní investiční fondy ze vzdálených tropických ostrovů. Mluvíme pravdu, našim zákazníkům poskytujeme služby nejvyšší úrovně a dodavatelům platíme řádně a včas.

Více o nás naleznete na firemním portále http://www.mpminvest.cz

 

MPM Invest